Internationell StenskulpturWorkshop 2018

Besök med SUF svenska uppfinnarföreningen i Kina 2008